ضرورت ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به حوزه علم و فناوری

خبرگزاری ایسنا

سورنا ستاری، ۱۴ اسفندماه، در جلسه شورای اداری خراسان شمالی که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با اشاره به اینکه میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان باید در بخش فناوری و نوآوری افزایش یابد، اظهار کرد: تمام اقدامات انجام شده در حوزه نوآوری بر پایه سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

ستاری با بیان اینکه تاکنون در بخش آموزش و پژوهش اعتبارات بسیاری هزینه شده که از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است، افزود: نتیجه این هزینه ها در بخش آموزش باید در بخش اقتصاد قابل مشاهده باشد تا اتصال بخش های دانش و اقتصاد به‌خوبی ایجاد شود.

وی گفت: در پارک های علم و فناوری، دولت زیرساخت های لازم را برای حضور سرمایه گذار بخش خصوصی برای تشکیل گروه های علمی، ایجاد شرکت های علمی و در ادامه توسعه فضای کسب و کار ایجاد می کند.

ستاری با بیان اینکه تا زمانی که بخش خصوصی سرمایه گذاری نکند هیچ محصول علمی قابل تولید نیست، افزود: استان خراسان شمالی استانی نوپا است و این به معنای داشتن دانش نوپا است که می تواند با بهره مندی از تجارب و دانش سایر استان ها در مسیر توسعه شرکت های دانش بنیان گام بردارد.

وی با اشاره به ظرفیت های فراوان استان خراسان شمالی به ویژه در حوزه معدن، گفت: نیروی انسانی محور توسعه استان است که باید با آموزش ها و با ایجاد شرایط لازم برای کارآفرینی حمایت شود.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزود: سرمایه ثبتی از صندوق پژوهش و فناوری استان پایین است که باید با مشارکت بخش خصوصی، این صندوق توسعه یابد.

ضرورت ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به حوزه علم و فناوری