واکاری ۲۵۰ هکتار جنگل بذرکاشت در شاهین‌شهر و میمه

خبرگزاری ایسنا

مهدی اکبری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ۵۰ میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی به واکاری جنگل‌های بذر کاشت اختصاص داده شده، اظهار کرد: هدف از کاشت جنگل‌های بذرکاشت در اراضی شهرستان، بهره‌برداری مفید از آب‌های سطحی و کمک به نفوذ آب در سفره‌های آب زیر زمینی و تغذیه قنات‌ها است در همین راستا امسال از محل اعتبارات تملک دارایی ۲۵۰ هکتار جنگل بذر کاشت در سنوات اخیر واکاری شد.

وی با بیان اینکه کپه‌کاری مراتع کشت گیاهان مرتعی با بذر گیاهانی نظیر؛ درمنه است، افزود: بیست هکتار از مراتع روستای ونداده با اعتبار ۲۲ میلیون تومان از محل اعتبارات تملک دارایی کپه کاری شد، همچنین ۵۱ میلیون تومان اعتبار نیز از محل اعتبارات تملک دارایی به کمربند حفاظتی در مراتع میمه به‌صورت خاکریز و کاشت بذر اسکوپاریا اختصاص داده شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شاهین‌شهر و میمه بذر گونه‌ گیاهی سازگار با شرایط اقلیمی شاهین‌شهر و میمه را بذر بادام اسکوپاریا برشمرد و خاطرنشان کرد: اجرای طرح جنگل‌های بذرکاشت، توسعه پوشش گیاهی و کشت نهال در راستای طرح‌های پخش سیلاب به منظور کنترل سیل، جذب بالای آب در سفره‌های آب زیرزمینی و تغذیه قنات‌ها، جلوگیری از فرسایش خاک و زمین، حفظ زیستگاه جانوران، تولید اکسیژن و مقابله با آلودگی هوا انجام می‌شود.

اکبری با بیان اینکه امسال هیچ پروژه آبخیزداری در شاهین‌شهر اجرا نشده است، تصریح کرد: اعتبار مصوب آبخیزداری از محل توازن، نفت و گاز جمعاً ۶۵۰ میلیون تومان بوده که امسال ۲۰ درصد آن تخصیص و در صورت افزایش تخصیص طرح‌های آبخیزداری نیز اجرا خواهد شد.

واکاری ۲۵۰ هکتار جنگل بذرکاشت در شاهین‌شهر و میمه