جریان صادرات گاز به ترکیه از سر گرفته شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز جمعه خبرنگار اقتصادی ایرنا، یک منبع آگاه در وزارت نفت به ایرنا گفت: به دلیل نشت گاز در ایستگاه بازرگان در خاک ایران صادرات گاز به ترکیه کاهش یافته است اما همچنان جریان گاز بین دو کشور برقرار است. 

این منبع آگاه ادامه داد: بر اساس قرارداد، در صورت نشت گاز و یا مشکل فنی هر کدام از طرفین می توانند به مدت ۱۰ روز جریان گاز را متوقف کنند اما به درخواست ترکیه و با توجه به سرمای هوا در چند روز آینده، صادرات گاز با حجم کمتر ادامه خواهد داشت. 

وی تاکید کرد: توقف صادرات گاز برای مدت کوتاه از آن جهت بود که ایستگاه تقویت فشار در ترکیه باید تغییراتی را ایجاد می کرد تا بتواند با کاهش فشار، گاز را دریافت کند. 

این منبع آگاه افزود: کارشناسان و بازرسان ترکیه از این تاسیسات بازدید کرده اند و نشت گاز تایید شده است. 

به گزارش ایرنا، در پی بروز نشت گاز در ایستگاه بازرگان از دو اتصال عایقی و بر هم خوردن شرایط استاندارد کاری در ایستگاه، صادرات گاز به ترکیه کاهش یافته است و تا زمان رفع اشکال برای مدتی کوتاه، به حال تعلیق در خواهد آمد.

به محض وقوع حادثه، ضمن انجام اقدام‌های لازم، موضوع بلافاصله به طرف ترکیه اعلام و ضمن هماهنگی سریع، شرایط حضور نمایندگان ترکیه در ایستگاه فراهم شد.

با وجود شرایط ناایمن کاری از منظر استانداردهای ایمنی و لزوم تعمیر سریع و اضطراری قطعات معیوب، با کنترل شرایط عملیاتی و پایش مستمر نشتی‌ها و کنترل فشار، جریان صادرات گاز برقرار نگاه داشته شد.

جریان صادرات گاز به ترکیه از سر گرفته شد