٢ رقمی شدن فوتی‌های کرونا تا پایان هفته

باشگاه خبرنگاران جوان :

استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌گوید: ٢ تا ۴ هفته بعد از قله ابتلا، قله مرگ و میر کرونا رخ می‌دهد و از قله مرگ و میر کرونا عبور کرده‌ایم.

بنابر اعلام سازمان بهداشت جهانی در همه مناطق دنیا موج امیکرون نزولی است؛ به جز کشور‌هایی مانند استرالیا، نیوزلند، مالزی، کره جنوبی، ژاپن.

مدت زمان شروع تا پایان موج امیکرون مطابق انتظار‌ها کوتاهتر از موج دلتا بود و اگر روند کاهش فوتی‌های روزانه ادامه داشته باشد؛ در این هفته فوتی‌های کرونا دو رقمی می‌شود، این خبر را مسعود یونسیان می‌دهد.

استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران از احتمال افزایش موارد ابتلا و احتمال بروز زیر سویه امیکرون پس از نوروز به دنبال سفر‌ها و دید و بازدید‌ها سخن می‌گوید؛ هر چند که این افزایش در حد موج نخواهد بود و یک پیش بینی است که بستکی به رفتار مردم دارد.

بنابر گزارش‌های جهانی زیر سویه امیکرون BA.۲ با سرعت بیشتر نسبت به امیکرون در برخی کشورها شیوع پیدا کرده است؛ اما موارد خفیف بوده و موج جدید شکل نگرفته است.

یونسیان پوشش کامل واکسیناسیون (تزریق دو دوز واکسن) در بیش از ۶٠ درصد جمعیت، ابتلای افراد به کرونا در موج سنگین دلتا (این ابتلا به اندازه یک واکسن ایمنی ایجاد می‌کند) و ذات ویروس امیکرون در بروز بیماری خفیف را علل اصلی کاهش موارد فوتی موج امیکرون در ایران معرفی کرد.

به گفته این اپیدمیولوژیست، کشور‌های مترقی در دوران کرونا خودخواهی خود را با تزریق دوز چهارم و احتکار واکسن ثابت کردند و شاهد آن بودیم که سویه‌های جدید در کشور‌های کمتر برخوردار رخ داد و همه دنیا را گرفتار کرد و حالا واکسن‌های اضافی کشور‌های مترقی به کشور‌های کمتر توسعه یافته سر ریز شده است و به همین دلیل احتمال بروز سویه‌های جدید کاهش پیدا می‌کند و از این پس موج‌های بلند کرونا نخواهیم دید.

در موج‌های قبلی کرونا در دنیا موارد ابتلای هفتگی به حدود ۵ میلیون نفر می‌رسید، اما در موج امیکرون در قله پیک ٣.٩ میلیون نفر در یک روز به کرونا مبتلا شدند و آمار هفتگی ابتلا به ٢٠ تا ٢۵ میلیون رسید و بیش از ۵ برابر ابتلا افزایش پیدا کرد؛ اما با وجود این افزایش ابتلا، تعداد موارد فوتی‌ها تا ٢٠ درصد نسبت به موج‌های قبلی کمتر بود.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

٢ رقمی شدن فوتی‌های کرونا تا پایان هفته