اعتبار صندوق ویژه اشتغال در استان‌ها تعیین شد/ تلاش مجلس برای اعمال مدیریت بر منابع صندوق

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز- شنبه(۱۴ اسفند ماه)- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه  با  پیشنهاد سید شمس الدین حسینی در بند (الف) تبصره ۱۸ موافقت کردند.

بر اساس این پیشنهاد، در بند الف تبصره ۱۸ لایحه، منابع زیر جهت ایجاد و افزایش تولید اشتغال و کار آفرینی و ارتقای رشد اقتصادی اختصاص می یابد:

۱-۱ . مبلغ ۸۵۰ هزار میلیارد ریال از ردیف ۹۷۵۵۰۰۰۰ این قانون

۲-۱ . ۲۰ درصد از اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کم تر توسعه یافته

۳-۱ . مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از ردیف ۱۰۱۰۰۵ جدول شماره ۸ این قانون

۴-۱ . وجوه مربوط به بند ز تبصره ۷ این قانون

۵-۱ . بازگشتی منابع تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۰ که به ردیف ۳۱۰۶۰۲ واریز گردیده

۶-۱ . مولدسازی و منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد در سطح ملی و استانی

۷-۱ . سهم استان ها از حقوق دولتی معادن و مازاد درآمد استانی

۲- سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است راسا نسبت به اختصاص و پرداخت باقی مانده مبلغ ۳۲۰ هزار میلیارد ریال مندرج در ردیف ۲۸ مصارف جدول  تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که در سال مذکور اختصاص نیافته است و هم چنین مازاد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها نسبت به  منابع پیش بینی شده در جدول تبصره ۱۴ این قانون را به حساب خزانه داری برای اهداف منظور در جزء ۱ این بند واریز نماید. همچنین بند (و) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در سال ۱۴۰۱ تنفیذ و وجوه آن به منابع این بند اضافه می شود. نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد و نرخ سود اعطای تسهیلات متناسب با میزان مشارکت منابع سیستم بانکی صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی تعیین می گردد.

همچنین بند (و) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در سال ۱۴۰۱ تنفیذ و وجوه آن به منابع این بند اضافه می شود.

نرخ سپرده گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد و نرخ سود تسهیلات اعطای متناسب با میزان مشارکت منابع سیستم بانکی صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی تعلیق می گردد.

دستور العمل اجرایی نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات، نرخ سپرده گذاری و برنامه های دستگاه های اجرایی توسط شورایی هیأت امنای حساب مرکب از وزیر امور اقتصاد و دارایی به عنوان رئیس، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و  وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی، کشور، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سه نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر مشخص می گردد.

شمس الدین حسینی در تشریح توضیحات خود در مورد اصلاح بند (الف) تبصره ۱۸ گفت: این تبصره یکی از مهمترین تبصره های لایحه بودجه ۱۴۰۱ است و این تبصره در بودجه ۱۴۰۰ هم وجود داشته، و تمام نکاتی که آقای حاجی بابایی در مورد تبصره ذکر کردند، درست است و قبول داریم، اما وقتی بناست ۸۵ هزار میلیارد تومان در صندوقی ریخته شود، سوال اینجاست که اساسنامه آن را چه کسی باید تصویب کند؟ در پیشنهاد کمیسیون تلفیق تصویب اساسنامه صندوق به هیات امنا با مسئولیت رئیس جمهور سپرده شده است و می خواهند اختیار تصویب اساسنامه را از مجلس به دولت واگذار کنند و نکته اینجاست تمامی منابعی که اینجا پیش بینی شده، برای کمک به صندوق پیش بینی شده و آیا ما به لحاظ امانتداری اجازه داریم منابع کشور را به صورت کمک در اختیار این صندوق قرار دهیم.

وی ادامه داد: آیا اساساً می توانیم از رئیس جمهور یا حتی معاون اول ایشان سوال کنیم، بنابراین بند را بدینگونه اصلاح کردیم که اولاً تمامی منابع استانی باقی بماند و حتی به هر استان ۲۲۰۰ میلیارد تومان تخصیص یابد، اما نکته مهم و حائز اهمیت اینجاست که اختیار با نمایندگان باشد و نباید اختیار به هیات وزیران داده شود، بنابراین اگر به دنبال تشکیل صندوق جدید هستند، پیشنهاد دادیم که اساسنامه این صندوق به مجلس آورده شده و مجلس آن را تصویب کند.

سید محمدرضا میرتاج الدینی در مخالفت با پیشنهاد مذکور گفت: برای نخستین بار دولت صندوقی را پیش بینی کرده که به صورت مستقیم برای هر استان ۲ هزار میلیارد تومان دیده شده و تا حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد.

محمدرضا پورابراهیمی در موافقت با اصلاح بند (الف) تبصره ۱۸ گفت: سال گذشته که تبصره ۱۸ را تدوین می کردیم، تغییرات ساختاری ایجاد و متولی صندوق را از وزارت کار به وزارت اقتصاد تغییر دادیم و پیشنهاد اصلاح این بند وزارت اقتصاد را به عنوان پاسخگو قرار داده و در ارتباط با سهم استانی و متن کمیسیون و پیشنهاد تلفیق می توانیم اختیار بیشتری را به استان ها بدهیم و به تقویت مصوبه کمک می کند.

وی ادامه داد: همچنین در ارتباط با موضوع بحث اساسنامه مشخص نیست این اساسنامه تا چه وقت تصویب شود و پیشنهاده شده هیات امنا آن را تصویب و پس از آن به این موضوع ورود شود.

در ادامه پورمحمدی نماینده دولت گفت: ما در هر استان یک صندوق ایجاد و گفتیم در هر استان ۲ هزار میلیارد تومان تعلق بگیرد، اما این پیشنهاد مبالغ را خرد کرده و از سویی اختیار را ما به استان ها دادیم و با این پیشنهاد اعتبارات ملی شده است. با توجه به اهمیت این صندوق تاکید کردیم که هیات امنا زیر نظر رئیس جمهور باشد.

حمیدرضا حاجی بابایی به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در مخالفت با این موضوع گفت: این حرکت اقدامی است که سال آینده نظام اقتصادی کشور را با مشکل مواجه می کند و در واقع جای رئیس جمهور و وزیر اقتصاد عوض می شود و جایگزین کردن رئیس جمهور با وزیر اقتصاد درست نیست. این موضوع نظام بودجه ریزی را تغییر می دهد

اعتبار صندوق ویژه اشتغال در استان‌ها تعیین شد/ تلاش مجلس برای اعمال مدیریت بر منابع صندوق