موضع چین نسبت به درخواست‌های ایران‌ در مذاکرات وین

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا به نقل از وزارت امور خارجه چین، ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در پاسخ به سوالی درباره دیدگاه آمریکا و کشورهای اروپایی نسبت به درخواست های مطرح شده ایران در این دور از مذاکرات احیای توافق هسته ای در وین گفت: با تلاش‌های هماهنگ تمامی طرف ها، هفتمین دور از سرگیری اجرای برجام[توافق هسته ای] در وین آغاز شد. اگرچه هیچ گشایشی در مذاکرات نبود، تمامی طرف ها جدیت نشان داده و با بازگشت به برجام، دقیقا به همان شکلی که بود، موافقت کردند. طبق سندی که در شش دور قبلی مذاکرات به آن دست یافتیم، طرفین مذاکراتی جامع و عمیقی درباره لغو تحریم ها و مسائل هسته ای داشتند و ایران اصلاحیه هایی را در این دو زمینه برای متن اصلی ارائه کرد. این تعاملات به تمامی طرفین کمک می کند موضع دولت جدید ایران را بهتر درک کنند. 
ژائو ادامه داد: در شرایط فعلی، طرفین باید بر مسیر سیاسی مذاکرات متمرکز باشند، سرسختانه سرعت مذاکرات را حفظ کنند، سعی کنند به اتفاق نظر برسند و روند مذاکرات را پیش ببرند. باید گفت مقصر جلوه دادن کسی و اعمال فشار به جایی نخواهد رسید. در حال حاضر، راهکار تمرکز بر مسائل باقی مانده، در پیش گرفتن رفتاری منعطف، نشان دادن اراده سیاسی، جست و جوی راهکارهای عمل گرایانه و امکان پذیر و تلاش برای به توافق رسیدن در زمینه از سرگیری پایبندی به برجام در زودترین زمان ممکن است. 
او افزود: آمریکا به عنوان اولین کسی که بحران هسته ای ایران را ایجاد کرد، باید تمامی تحریم های غیرقانونی و یک جانبه علیه ایران، چین و دیگر طرف های سوم را لغو کند و ایران هم باید بر این اساس بر تعهدات هسته ای اش کمک کند. تمامی طرفین باید انصاف و عدالت به خرج دهند، معقول باشند و خویشتن داری نشان دهند و از الفاظ تند و کارهایی که ممکن است در تلاش های دیپلماتیک اخلال ایجاد کند، دوری کنند. 

https://dailybulletin.ir/08/12/2021/%d9%85%d9%88%d8%b6%d8%b9-%da%86%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%e2%80%8c-%d8%af/