بدون شبکه بهداشت، تحول در مقابله با کرونا ممکن نبود

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی روز جمعه در حساب کاربری خود در توییتر، نوشت: در خط مقدم پیشگیری و مبارزه با کرونا، فعالان بخش بهداشت میدان‌داری کردند و عملکردشان راهگشا بوده و هست.

سخنگوی دولت افزود: از دورافتاده‌ترین روستاها تا شلوغ‌ترین مراکز پایتخت، بدون وجود شبکه بهداشت این تحول در مقابله با کرونا ممکن نبود. رعایت مستمر پروتکل‌های بهداشتی، تشکر عملی از این زحمات است.

https://dailybulletin.ir/17/12/2021/%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%b1%d9%88/