میزبانی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک از مدال آوران المپیادهای کشوری وجهانی

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ،دکتر جواد محمدی سرپرست این پژوهشگاه ضمن خوش آمدگویی به نخبگان و دانش پژوهان حاضر در جلسه اظهار داشت : بسیار خرسندیم که در خدمت معماران علمی اینده کشورکه صاحب عناوین طلا،نقره وبرنز کشوری و جهانی هستند،می باشیم.

دکتر محمدی ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص توانمندی های پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری عنوان کرد:علیرغم تحریمهای گسترده تاکنون بویژه درصنعت بیوتکنولوژی، با اتکا به نخبگان کشور توانسته ایم در سطح آسیا در این صنعت رتبه سوم ودر سطح جهانی رتبه ۱۲ را کسب کنیم تاجاییکه ایران به متنوع ترین تولیدات دارویی در اسیا دست پیداکرده است.

 سرپرست پژوهشگاه ژنتیک ضمن توضیح درباره فناوری ها و نوآوریهای این پژوهشگاه گفت: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با آغوش باز از نخبگان و استعدادهای درخشان استقبال کرده و جهت همکاری واشتغال آنها که منجربه عدم مهاجرت این نخبگان شود نیز حمایت می کند.

دکتر محمدی درپایان تاکیدکرد: این پژوهشگاه درنظر دارد برای اولین بار مرکز اموزش عالی نسل سه وچهار را درکشورتاسیس کند.
 
 در ادامه این جلسه دانش آموزان و دانشجویان نخبه و مدال آوران المپیادهای زیست شناسی، شیمی و سلول های بنیادی ضمن معرفی خود، به بحث و تبادل نظر در مورد مسائل و مشکلات نخبگان در خصوص همکاری با مراکز علمی پرداختند.
خانم دکترضیاء الملکی رییس انجمن دانش اموختگان استعدادهای درخشان ودانش پژوهان جوان نیز درمورد فعالیتهای این انجمن توضیحاتی ارائه کرد.

همچنین، باپیشنهاد مدیران پژوهشگاه ژنتیک مقرر شد کارگاههای علمی رایگان برای این نخبگان درمحل پژوهشگاه برگزار شود.

سپس تفاهم نامه همکاری علمی بین پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با انجمن دانش آموختگان استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان منعقد شد.

لازم به توضیح است المپیادی های حاضردراین نشست دارندگان مجموعا ۱۶ مدال طلا دررشته های زیست شناسی،شیمی وسلولهای بنیادی که در زیست شناسی ۴طلاویک برنز جهانی و۵ طلای کشوری، درشیمی یک طلا و یک نقره کشوری ودرسلولهای بنیادی ۶طلای کشوری بوده اند.

بازدیدالمپیادی ها از دستاوردها وبخشهای مختلف پژوهشگاه ژنتیک ،پایان بخش این نشست علمی بود.


میزبانی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک از مدال آوران المپیادهای کشوری وجهانی