همایش بین‌المللی تفسیر اجتماعی قرآن در جهان اسلام برگزار می شود

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بین‌المللی تفسیر اجتماعی قرآن‌کریم در جهان اسلام؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها، از سوی انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی برگزار می‌شود.

این همایش چهارشنبه و پنج شنبه، ۱۸ و ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۰، با همکاری معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

همایش بین‌المللی تفسیر اجتماعی قرآن‌کریم در جهان اسلام با سخنرانی استادان دانشگاه‌های مختلف ایران و جهان اسلام از ساعت ۸ الی ۱۷ برگزار و در انتها به شرکت کنندگان در همایش گواهی معتبر اعطا خواهد شد.

دبیر علمی همایش بین‌المللی تفسیر اجتماعی قرآن‌کریم در جهان اسلام؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها فروغ پارسا و دبیر اجرایی قاسم درزی خواهد بود.

لینک ورود:

https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-my3-79n

https://dailies.ir/06/03/2022/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%af/