«دو جستار: درباب انسان معاصر و عرفان‌های نوظهور» منتشر شد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «دو جستار: درباب انسان معاصر و عرفان‌های نوظهور» نوشته احمد رضا نوری توسط انتشارات نقد فرهنگ منتشر شد.

این کتاب متشکل از دو بخش مجرا اما به هم پیوسته است که به نقد و تحلیل انسان معاصر و عرفان های نوظهور پرداخته است. می‌توان این اثر را مطالعه‌ایی بینا رشته‌ایی در زمینه فلسفه و هنر دانست.

باب اول این کتاب تعابیر و تفاسیر پست مدرنیستی از انسان معاصر است که وجوه وجودی جدیدی از انسان پس از مدرنیسم را بیان می‌دارد و به چیستی و چگونگی معاصریت می‌پردازد. نوری در این باب معتقد است که معاصریت یک وضعیت وجودی است و نه یک موقعیت تاریخی.

در باب دوم کتاب که با نام «عرفان در طوفان» نامگذاری شده است، نوری تفکرات شبه معنوی و عرفان‌های نوظهور را واکاوی کرده است و با استفسار فلسفی ابعاد متناقض عرفان و معنویت را بررسی می‌کند. نوری معتقد است که این جستار نوعی پرسش‌گری در مورد حدود و قطعیاتی است که بی‌شک در تلاطم تشکیک و تردید لغزان هستند. او در این راستا تلاش کرده است تا با پرسش های تحلیلی و بنیادین چرایی هر امر قطعی و تفکرات شبه معنوی را به چالش بکشد.

پیش از این با قلم احمدرضا نوری، چندین کتاب پژوهشی در زمینه عکاسی جنگ (آتش سرد)، تاریخ نقاشی معاصر ایران (خواب و خیال)، هنر شبیه خوانی ایران (شبیه خوانی) و … منتشر شده است. همچنین او در یک سال گذشته با دو پروژه موسیقی و پرفورمنس، همکاری جدی در زمینه صلح جهانی با سازمان ملل متحد داشته است.

«دو جستار: درباب انسان معاصر و عرفان‌های نوظهور» منتشر شد