نقد انسان معاصر در «دو جستار» خواندنی شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز جمعه ایرنا، کتاب دو جستار اثر احمدرضا نوری از سوی نشر نقد فرهنگ در دی ماه منتشر شد. این کتاب متشکل از دو بخش مجزا اما به هم پیوسته است که به نقد و تحلیل انسان معاصر و عرفان‌های نوظهور پرداخته است که می‌توان این اثر را مطالعه‌ای بینا رشته‌ایی در زمینه فلسفه و هنر دانست.

باب اول این کتاب تعابیر و تفاسیر پست مدرنیستی از انسان معاصر است که وجوه وجودی جدیدی از انسان پس از مدرنیسم را بیان می دارد و به چیستی و چگونگی معاصریت می‌پردازد.  نوری در این باب معتقد است که معاصریت یک وضعیت وجودی است و نه یک موقعیت تاریخی.

در باب دوم کتاب که با نام عرفان در طوفان نامگذاری شده است، نوری تفکرات شبه معنوی و عرفان های نوظهور را واکاوی نموده است و با استفسار فلسفی ابعاد متناقض عرفان و معنویت را بررسی می‌کند.

نوری معتقد است که این جستار نوعی پرسش‌گری در مورد حدود و قطعیاتی است که بی‌شک در تلاطم تشکیک و تردید، لغزان هستند. او در این راستا تلاش کرده است تا با پرسش های تحلیلی و بنیادین چرایی هر امر قطعی و تفکرات شبه معنوی را به چالش بکشد.

پیش از این با قلم احمدرضا نوری، چندین کتاب پژوهشی در زمینه عکاسی جنگ(آتش سرد)، تاریخ نقاشی معاصر ایران(خواب و خیال)، هنر شبیه خوانی ایران(شبیه خوانی) و… منتشر شده است. همچنین او در یک سال گذشته با دو پروژه موسیقی و پرفورمنس، همکاری جدی در زمینه صلح جهانی با سازمان ملل متحد داشته است.

احمدرضا نوری هنرمند و پژوهشگری است که دانش آموخته اشخاصی همچون ناصر تقوایی، غلامرضا اعوانی، نجفقلی حبیبی، سید مصطفی محقق داماد و غلامحسین ابراهیمی دینانی بوده و سال‌هاست که به طور مستقل پژوهش هایی در زمینه فرهنگ و هنر معاصر ایران انجام داده است.

نقد انسان معاصر در «دو جستار» خواندنی شد