فتاحی مدیر کمپ حجازی و معاون ورزشی استقلال

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا، امروز مصطفی آجورلو در حکمی به معاونت جدید اجرایی استقلال حکم داد.

این سمت پیش از این در اختیار سعید فتاحی بود.

فتاحی که هفته گذشته به سمت مدیریت کمپ ناصر حجازی منصوب شده بود امروز حکم معاونت ورزشی استقلال را نیز دریافت کرد.

میثم منیعی پیشکسوت استقلال هفته گذشته با حکم آجورلو مشاور ورزشی وی شد.

فتاحی مدیر کمپ حجازی و معاون ورزشی استقلال