برگزاری تمام مسابقات فوتبال با حضور تماشاگران

مشرق نیوز :

به گزارش مشرق، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در توییتر نوشت: با دستور معاون اول رئیس جمهور، برگزاری مسابقات فوتبال تا پایان لیگ برتر با حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.

برگزاری تمام مسابقات فوتبال با حضور تماشاگران

https://dailies.ir/17/05/2022/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d9%85/