۲۴ فرنگی‌کار امید به اردوی تیم ملی دعوت شدند

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش عصر چهارشنبه ایرنا، رقابت‌های کشتی کمتر از ۲۳ سال قهرمانی جهان ۲۵ مهر تا اول آبان ماه سال جاری در کشور اسپانیا برگزار می‌شود.

در آستانه این مسابقات، حسن رنگرز، سرمربی تازه‌وارد تیم ملی کشتی فرنگی ایران، ۲۴ کشتی‌گیر را به شرح زیر به اردو دعوت کرد:

۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز، علی نوربخش و مهدی جواهری

۶۰ کیلوگرم: سعید اسماعیلی، امید آرامی و امیررضا ده‌بزرگی

۶۳ کیلوگرم: ایمان محمدی و علی اصغر سام دلیری

۶۷ کیلوگرم: دانیال سهرابی و سعید ارجمندی

۷۲ کیلوگرم: امیر عبدی، محمدرضا رستمی و امیرحسین حاجی پور

۷۷ کیلوگرم: محمدرضا مختاری و عارف حبیب اللهی

۸۲ کیلوگرم: علیرضا مهمدی و محمدحسین آذرم دخت

۸۷ کیلوگرم: ابوالفضل چوبانی و حمیدرضا بادکان

۹۷ کیلوگرم: علی عابدی درزی، امیررضا اکبری  و محمد نصرتی

۱۳۰ کیلوگرم: علی اکبر یوسفی و فردین هدایتی

کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی را حسن رنگرز به عنوان سرمربی و طالب نعمت پور، حسن حسین زاده، فرزاد ایمان علی زاده و علی قیطاسی در کسوت مربی تشکیل می‌دهند.

 

۲۴ فرنگی‌کار امید به اردوی تیم ملی دعوت شدند